Obec vznikla v polovici 14. storočia zemianskou kolonizáciou.

Obec vznikla v polovici 14. storočia zemianskou kolonizáciou. Obec je doložená z roku 1355 ako Czel Coppirintia, neskôr ako Celfalua (1402), Cschelowce (1786); maďarsky Cselfalu.

Obec patrila panstvu zemanov z Chmelovca. Názov je odvodený od zemana Čela. Od roku 1769 patrila Pulskovcom, ktorí mali odtiaľto predikát.

V roku 1427 mala obec 23 port. V roku 1787 mala 18 domov a 170 obyvateľov, v roku 1828 mala 22 domov a 171 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom.

V 19. storočí tu boli rozsiahle sady. Za predmníchovskej ČSR sa zamestnanie obyvateľstva nezmenilo, v roku 1920 tu bol štrajk poľnohospodárskych robotníkov.

JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bolo založené v roku 1958. Väčšina obyvateľstva pracovala v poľnohospodárstve. Zvyšok v priemyselných podnikoch v Prešove.

 Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť